Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i mostrar publicitat i continguts del seu interès. En continuar navegant, considerem que accepta el seu ús.
Vostè es troba a: Inici > Societat >

El carnet de familía monoparental a fons

Llegir edició en: ESPAÑOL | ENGLISH
Versió Mòbil Subscriu-te al butlletí Subscriu-te als rss Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter
Dilluns, 5 de octubre de 2015 | 18:41
Els ajuts i avantatges d´aquest dret que enguany acompleix un any
El carnet de familía monoparental a fons
02/08/2010 17:42
Familia monoparental
Marta Fdez. de Piñar i Purificació Outeiral- Després d'un llarg debat i com a conseqüència de l'evolució natural del ventall de tipus de famílies, en l'últim trimestre de 2009 es va aprovar a Catalunya el decret que reconeixia una sèrie d'ajuts a les famílies monoparentals equiparant-les amb les nombroses. En aquests moments ja són més de 19.000 els sol licitants d'aquest títol a Catalunya
A l’octubre de l'any passat es va entregar el primer carnet de família monoparental a Sònia Bardají, la Presidenta de la Federació Catalana i Estatal de Famílies Monoparentals. La previsió d’aleshores expressava que el nombre de sol·licitants d’aquest títol s’ampliaria a 10.400, però segons les últimes dades proporcionades pel Departament d’Acció Social i Ciutadania ja són més de 19.700 els nuclis familiars que han demanat l’ajuda.

Què es considera que és una familia monoparental?

Les combinacions familiars dels darrers anys son infinites quelcom que ha comportat que en l'actual normativa legal s'hagi introduït una redefinició de les famílies monoparentals. I així si abans només es consideraven com a tal les formades per un progenitor o cuidador amb  un o més fills o filles menors de 21 anys, o de 26 anys si estudien que conviuen i depenen econòmicament d’una sola persona, ara també es consideren famílies monoparentals aquelles en les que el pare o la mare conviu alhora amb una altra persona amb la qual no té una unió estable de parella i també les famílies constituïdes per una persona vídua o en situació equiparable, sense que en la recepció dels ajuts de families monoparentals es tingui en compte la recepció de pensions de viduïtat o orfanesa.
Familia monoparental 111
També es considera que és una família monoparental aquella en la que el progenitor que té la guarda dels fills o bé no percep pensió alimenticia o bé aquesta és inferior a la meitat de l’import de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya mensual per cada fill o filla. Cal tenir present en relació a aquesta xifra que per a aquest 2010 el valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya és de 569,12 euros mensuals. És a dir a Catalunya qualsevol pare o mare separada i/ o divorciada amb fills que percebi menys de 285 € mensuals de pensió alimenticía té dret a sol•·icitar els ajuts destinats a les famílies monoparentals.

Es reconeix alhora com a família monoparental  a qualsevol persona amb fills a càrrec que ha patit violència domèstica o s'ha donat el cas d'abandonament de la llar per part de l’altre  progenitor. Per últim, la Llei que regula els drets i els ajuts a aquesta mena de familíes decreta que també opten al carnet de família monoparental  els casos en que un dels progenitors de la familia que conviu en un mateix domicili hagi estat durant un any o més empresonat, hospitalitzat o  hagi patit qualsevol situació similar.

Ajuts i avantatges del carnet de família monoparental

Les persones que tenen dret al carnet de família monoparental compten amb una prestació de 745 euros anuals per infant a càrrec, fins que aquest tingui 6 anys.

Un altre dels avenços aconseguits amb la nova llei són les ajudes per a l’entrada en la compra d’un habitatge protegit. La subvenció per aquest concepte oscil·lla entre els 7.900 i 8.900 euros per a les famílies que tinguin ingressos inferiors a 15.817 euros, i de 4.900 i 5.900 euros per a les que tinguin ingressos anuals superiors, tenin em compte la ubicació de l’habitatge.

A més, les famílies monoparentals titulades compten amb un descompte de 6 euros en la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya.

Així mateix en relació a l’educació d'acord amb el Decret 98/2010, de 20 de juliol d’enguany on es fixen els preus dels serveis d’accés a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2010-2011 s'han incorporat les famílies monoparentals com a destinatàries d'exempcions. En aquest sentit amb el carnet  aquestes families tenen una exempció del 50% del pagament d’estudis en la categoria general i exempció total els membres que pertanyin a la categoria especial.

Al temps cal recordar que amb el canvi de la Llei les famílies monoparentals s'equiparen a les nombroses en el procés de preinscripció escolar. D'aquesta manera, en els criteris complementaris per resoldre situacions d'empat, el fet de formar part d'una família monoparental es valorarà amb 15 punts.

També cal tenir present que si es vol participar en el programa“L’Estiu és teu!” (estades d’idiomes, esportives, etc., per a infants i joves de 5 a 16 anys a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya) es podem tramitar beques del 10% en el preu d’estada dels fills de les famílies monoparentals.

A més es poden obtenir bonificacions en la taxa per drets d’inscripció a les proves per a l’obtenció dels certificats de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística. Així com obtenir una bonificació d’un 30% en la taxa per l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) davant d’empreses i de l’Administració.

També s’obta a preus reduïts en l’entrada a diversos teatres i museus de Catalunya, com l’Auditori, Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC), Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), Museu d’Història de Catalunya i monuments que en depenen, entre d’altres.

En l’àmbit de la presentació dels progenitors a convocatòries per a la selecció del personal de la Generalitat aquests comptaràn amb una bonificació d’un 30% en la taxa per la inscripció en les dites convocatòries.

Gràcies també a aquest carnet es poden obtenir descomptes en més de 1.000 establiments comercials d'arreu de Catalunya, entre els quals es poden trobar botigues d'alimentació, centres de reeducació psicopedagògica i logopèdia, òptiques, sabateries, hotels familiars i botigues de mobiliari infantil. Consulteu el document d’establiments amb descomptes click aquí
familiamonoparental
On i com es demana el carnet de família monoparental

L'obtenció d'aquest carnet que es pot demanar en qualsevol moment i  que és gratuït es gestiona des de qualsevol oficina d’Acció Ciutadana o per mitjà de la pàgina web de la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania on està disponible l’imprès de sol·licitud.

Els beneficis concedits a les famílies monoparentals produiran efectes des de la presentació de la sol·licitud de reconeixement o renovació, sempre que en aquell moment complissin els requisits i la resolució administrativa que es dicti sigui favorable. El carnet té una validesa de quatre anys fins que el fill de més edat faci 21 anys, que llavors s’ha de renovar cada dos anys.

Per tal de demanar el carnet cal presentar una documentació original i una fotocòpia o bé una fotocòpia compulsada que es pot tramitar a les dependències del Departament d'Acció Social i Ciutadania o bé en el moment de presentar la documentació als registres de les dependències administratives

La documentación general necessària és la següent:
  • Document identificador pare/mare/ cuidador i dels fills majors de 18 anys que formen part de la família amb qui es conviu.
  • Llibre de família complet o sentència, acta notarial o resolució administrativa de l'adopció, únicament en el cas que aquest document no s'hagi lliurat prèviament a l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció o que no consti en el llibre de família; o resolució judicial de tutela.

I en funció de la situación familiar també caldrà aportar :

1.Targeta de residència de tots aquells de la familia que siguin residents no comunitaris.
2.Certificat de registre com a persona resident comunitària, en el cas de persones residents comunitàries.
3.Certificat de convivència de la unitat familiar en la data de presentació de la sol•licitud, en cas que hi hagi fills majors de 21 anys.
4.Certificat d'estudis o matrícula abonada de l'any en curs en el cas de fills majors de 21 anys i fins a 26 anys.
5.Certificat de defunció de l'altre progenitor, en el supòsit de no figurar en el llibre de família.
6. Sentència de separació o de divorci i conveni regulador aprovat per l'autoritat judicial que estableixi les mesures de guarda i/o les pensions d'aliments dels fills.
7.Resolució judicial acreditativa que s'ha iniciat un procediment d'execució de sentència per impagament de pensions d'aliments.
8.Resolució judicial, o bé qualsevol altre mitjà de prova establert per la legislació vigent, acreditatiu de la situació de violència.
9.Resolució judicial d'incoació de diligències prèvies per un delicte d'abandonament o bé qualsevol altre mitjà de prova establert per la legislació vigent que acrediti la situació d'abandonament.
10.Certificat de permanència en una presó.
11.Certificat de permanència en un hospital.


Qué pasa amb les famílies que son monoparentals i nombroses alhora?

Les famílies que tenen dret al reconeixement com a família nombrosa i, alhora, al reconeixement com a família monoparental, se'ls expedeixen ambdós títols, que són compatibles, si bé els beneficis de la mateixa classe o naturalesa no són acumulatius, llevat que s'estableixi el contrari.

Més informació
Montserrat Soler Tarradas
10/06/2015 11:44
Som una familia monoparental, tinc dos fills a càrrec, però la meva filla de 22 anys ja no la tinc dins el carnet. Necesito ajudes, doncs treballo mitja jornada amb un sou molt baix. Quina ajuda puc demanar? el meu correu mon_soler60@hotmail.com
pilar llobet
14/01/2015 10:49
hola bon dia voldria sapiguer si tinc dret a l´ajuda de l´hipoteca y on e d´anar (biropilar@gmail.com) deixo el meu correu electronic. gracies. tb si tinc ajuda alimentaria sen familia monoparental....
Envia'ns el teu comentari
*
*

* Camps obligatoris
Llegir edició en: ESPAÑOL | ENGLISH
CatalunyaPress - Ronda Universitat 12, 7ª Planta -08007 Barcelona - Tlf (34) 93 301 05 12 - redaccio@catalunyapress.cat | www.catalunyapress.cat
RESERVATS TOTS ELS DRETS. EDITAT PER ORNA COMUNICACIÓN SL | Mapa Web
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 39480, foli 12, full B347324, Inscripció 1