Fundació La Caixa obre una convocatòria de beques de grau per als estudiants universitaris

La convocatòria s'estén a 50 persones per cursar estudis de grau o ensenyaments artístics superiors a universitats públiques o centres públics d'ensenyament superior al territori espanyol

|
Grup adolescents discutint projecte universitari
Estudiants universitaris / Freepik

Fundació la Caixa ha obert una nova convocatòria perquè estudiants de batxillerat o de cicles formatius superiors amb recursos limitats puguin accedir a estudis de grau universitari.

 

La convocatòria s'estén a 50 persones per cursar estudis de grau o ensenyaments artístics superiors a universitats públiques o centres públics d'ensenyament superior al territori espanyol. La convocatòria es clourà el 3 de juny del 2022 a les 14 hores de l'Espanya peninsular. Les beques són de diferents tipus.

 

DOTACIONS ECONÒMIQUES

 

  • Matrícula a la universitat pública o al centre públic d'ensenyament superior on hagi estat admès el becari (únicament en el cas que aquest concepte no sigui cobert per la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional o Govern Basc) .
  • Beca salari de 600€ al mes a percebre durant els 10 mesos del curs acadèmic.
  • Dotació única inicial de 600 € per a despeses dadquisició dequipament informàtic i material.

 

ESTADA INTERNACIONAL

 

La beca inclou una ajuda addicional per realitzar una estada internacional durant la qual el becari percebrà les dotacions següents:

 

  • Dotació mensual de 400€ addicionals.
  • Dotació única de 400 € per a despeses de desplaçament i instal·lació.


CURS D'IDIOMES

 

La beca inclou un curs d'anglès durant tots els anys de la titulació i un examen oficial d'acreditació.

 

PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT I FORMACIÓ
 

La beca inclou un programa d'acompanyament i formació en habilitats transversals, amb l'objectiu de proveir els becaris de les eines necessàries per aconseguir resultats acadèmics d'excel·lència.

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

 

Els estudiants formaran part del col·lectiu de becaris de la Fundació ”la Caixa”, una xarxa de talent acadèmic i professional reconeguda a tot el món.

 

Els becaris podran participar en les activitats que s'hi organitzen per afavorir la trobada i fomentar l'intercanvi entre els membres d'aquest col·lectiu. Aquestes trobades són la millor oportunitat per establir contactes i crear nous vincles amb persones que s'han format en tota mena de disciplines a les millors universitats i centres de recerca del món gràcies a una beca de la Fundació ”la Caixa”.

ARA A LA PORTADA
ECONOMIA