Com a policia al servei del país i les llibertats democràtiques, @mossos revisaran, com sempre, les actuacions realitzades, per tal de garantir la seva obligació d’actuar sempre amb contenció, proporcionalitat i de forma adequada. (4/6)

— MiquelBuch (@MiquelBuch) March 23, 2019