Colpit pel traspàs d'en Juste de Nin, un gran defensor de les llibertats individuals i col.lectives, una persona compromesa amb Catalunya i la llengua i que portava @omnium al cor. He perdut un bon amic. El meu condol a la seva esposa, i a tota la família. Descansi en pau.

— Xavier Trias (@xaviertrias) May 21, 2020