CLAUS DEL DIA

ley española

La major part de les dones que opten per la reproducció assistida supera els 40 anys
dijous, 16 de febrer de 2017

L'edat de les pacients ha passat de 35 anys de mitjana el 1995 a 39 anys el 2016. A partir dels 40 anys la probabilitat d'embaràs és més baixa perquè es produeixen menys òvuls i el 50% són anormals cromosòmicament.