Relaciones laborales

Renúncies
dimecres, 17 de juliol de 2019

El consumisme i el neoliberalisme han fet molt més fràgils les relacions laborals, que estan molt sovint amenaçades per la ruptura, si el que ambdues parts esperen de l'altre no corresponen a les expectatives.