Contra el traspàs del MIR

Simecat

Sindicat Mèdic Català

En relació al publicat en l'acord assolit entre els partits polítics PSOE i Unides Podem, relatiu al traspàs a la Generalitat de competències sobre la formació sanitària especialitzada (punt 9.4, pàgina 42), el Sindicat Mèdic Català (SIMECAT) vol fer constar el següent:


El nostre sistema públic de salut és un dels millors del món, tant en l'assistència primària com especialitzada. Un dels factors claus del seu prestigi rau en la qualitat dels seus professionals, formats en la seva immensa majoria mitjançant el Sistema MIR.


Aquest sistema va començar el 1976 i va substituir a l'heterogeni, desigual i localista que oferien les escoles d'especialitat.


Aviat va mostrar les seves qualitats i en els hospitals d'Espanya el grau d'excel·lència professional va augmentar de forma considerable. Al llarg d'aquests anys s'ha demostrat la seva eficàcia i eficiència amb les successives promocions de totes les especialitats mèdiques, de manera que es va ampliar i va generalitzar per a infermeria i altres especialitats sanitàries (farmacèutics, biòlegs, físics, psicòlegs, químics).


metges


Es basa en una convocatòria única nacional amb lliure elecció de plaça en tots els centres oferts, el que ens sembla just, eficaç i igualitari. És un mètode no endogàmic, que valora i potencia els millors per a la millor formació i per tant per a la millor assistència sanitària específica, general i global de país.


Un altre aspecte molt positiu de la mateixa es basa en l'intercanvi de metges entre unes regions i altres, només limitat pel nombre de lloc obtingut en l'examen. Així mateix suposa un element de cohesió del Sistema Nacional de Salut; els metges comparteixen unes experiències comunes, una història semblant, i això facilita la comprensió entre professionals d'arreu d'Espanya.


Tot el que suposi una limitació a la lliure circulació de professionals, minva d'opcions i pèrdua del caràcter global d'aquest sistema pensem és un atac directe al millor que aquest posseeix: igualtat d'oportunitats, possibilitat de formació en qualsevol hospital d'Espanya i coordinació entre les diferents autonomies. Introdueix discriminació i obre la porta a arbitrarietats. Disminueix les opcions per als aspirants i empobreix els hospitals del Sistema Nacional de Salut, uns i altres veuen reduïdes les seves possibilitats. La conseqüència segura és el deteriorament assistencial secundari de la sanitat pública.


Trencar un sistema que ve demostrant la seva eficàcia des de fa tants anys no sembla ajudi en res a millorar la sanitat del nostre país. No té cap justificació tècnica, científica, moral o ètica. De fet una mesura d'aquestes característiques eludeix, defuig i oculta el tema fonamental de la necessitat de més finançament de tota la sanitat, problema actual i bàsic pendent del seu decidit i prioritari abordatge.


Per aquests motius demanem al Consell Nacional d'Especialitats, les diverses Societats Científiques Mèdiques i forces socials en general, el seu posicionament en contra d'aquest acord, greu atemptat a la sanitat pública i la igualtat.


Article firmat per l'executiva de SIMECAT (Sindicat Mèdic Català)
Més autors

Opinadors