dimarts, 21 de setembre de 2021

S'escampa el "pànic al contagi" entre funcionaris i treballadors de l'Ajuntament de Barcelona

|

Cvirus.- La OMS no descarta contagios en la fecha de la Cumbre del Clima de Madr

@EP


El Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament de Barcelona està que crema. Juntament amb la Generalitat, l'Ajuntament  barceloní ha establit que els empleats que feien teletreball hauran d’anar almenys alguns dies a la setmana als seus llocs de feina en ple risc extrem de contagi a la ciutat comtal. 


Així  fun­ci­o­na­ris i emple­ats que feien tele­tre­ball  s'han de reincorporar par­ci­al­ment als seus llocs pre­sen­ci­als, mal­grat que l’incre­ment de con­ta­gis està dis­pa­rat i el risc de rebrot és el més alt de tota l’epidèmia. I el "pànic al contagi" comença a escampar-se entre ells, cosa que ha fet que molts hagin rebutjat la mesura proposada pel consistori de l'alcaldesa Colau.


LA GENERALITAT OBRE UN PARAIGÜES LEGAL A L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 


La gerent de l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lona, Sara Ber­bel, ha publi­cat aquest divendres una ins­trucció basada en la de la Gene­ra­li­tat en la qual obliga els emple­ats muni­ci­pals que esta­ven fent tele­tre­ball que, a par­tir d’ara, hau­ran de fer la tasca tres dies a la set­mana de manera pre­sen­cial,garan­tint les distàncies de segu­re­tat i les mesu­res de pro­tecció i pre­venció de ris­cos labo­rals que cor­res­pon­guin”.


Aquesta ins­trucció pre­veu, no obs­tant, que “en funció de les neces­si­tats orga­nit­za­ti­ves de cada ser­vei es podrà auto­rit­zar que la pres­tació de ser­veis sigui duta a terme amb altres com­bi­na­ci­ons set­ma­nals, man­te­nint-se en tot cas la pro­porció en temps tre­ba­llat de tres dies en la moda­li­tat pre­sen­cial per dos dies en la moda­li­tat a distància”.


La rein­cor­po­ració pre­sen­cial par­cial afecta tant els tre­ba­lla­dors de l’Ajun­ta­ment com els seus orga­nis­mes autònoms i enti­tats empre­sa­ri­als o soci­e­tats mer­can­tils de par­ti­ci­pació majo­ritària­ment muni­ci­pal, així com con­sor­cis, fun­da­ci­ons i asso­ci­a­ci­ons ads­cri­tes a l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lona.


L'ALT RISC DE REBROT DE L'EPIDÈMIA NI LA CINCENA ONADA COVID NO SEMBLA PREOCUPAR EL CONSISTORI BARCELONÍ


La ins­trucció esmenta l’alt risc de rebrot de l’epidèmia encara que espe­ci­fica que els con­ta­gis s’estan pro­duint majo­ritària­ment a la franja d’edat d’entre 15 i 29 anys, encara sense vacu­nar, i que l’actual plan­ti­lla de l’Ajun­ta­ment compta amb un col·lec­tiu de 18 a 30 anys for­mat només per 408 per­so­nes (un 5,56% de la plan­ti­lla), de les quals 288 són mem­bres de la Guàrdia Urbana i dels bom­bers, que ja estan vacu­nats per ser pro­fes­si­o­nals essen­ci­als.


No fa incís en que Barcelona ja té al damunt la cinquena onada de la covid  que continua deixant xifres de rècord a Barcelona. Segons el darrer balanç de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el 6 de juliol es van detectar 2.202 positius per covid-19 amb una prova PCR o un test d’antígens a la ciutat. Una xifra supera els registres de les onades anteriors .Fins ara, el rècord diari de casos de coronavirus a Barcelona se situava en els 1.410 contagis que es van detectar el 21 d’octubre del 2020, en plena segona onada de la pandèmia. La tercera onada, de mitjans de gener, va quedar per darrere d’aquesta xifra, amb un pic de 1.180 casos el 19 de gener.


Els balanços setmanals també estan trencant sostres. L’última setmana sencera, del 28 de juny al 4 de juliol, es van diagnosticar 9.086 casos de coronavirus a Barcelona. Una xifra que supera en un 30 % el balanç setmanal més alt registrat fins ara, els 6.425 positius durant el pic de la segona onada (19-25 d’octubre).


La setmana en curs, va camí d’anotar un altre rècord, ja que amb dades de dilluns a dijous, de les quals les dels tres últims dies són provisionals, ja suma 5.731 positius confirmats amb una prova PCR o un test d’antígens.Amb aquestes dades a la mà els sindicats de l'Ajuntament volen rebatre l'ordre de la gerent barcelonina. Perquè si els joves representen només el 5,56% de tota la plantilla aquesta dada no té en compte els joves de cada unitat familiar de la seva plantilla i aquesta xifra podría ser molt major elevant el risc a un contagi que preocupa molts a funcionaris i treballadors municipals.


Seguirem informant...
Sense comentarios

Escriu el teu comentari
He llegit i accepto la política de privacitat

No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH