diumenge, 11 de abril de 2021

La Sindicatura de Comptes considera que el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona "sobrevaloró" l'aportació del CatSalut uns 55,60 milions

|

La Sindicatura de Comptes de Catalunya considera que el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona ?sobrevaloró? la portación del Cat Salut 55,60 M?

CatalunyaPress.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l'informe de fiscalització relatiu al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (CMPS), exercici 2011, en compliment del seu Programa anual d'activitats i del que es disposa en l'article 71 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. En el mateix la Sindicatura ressalta tot un seguit de fets que la institució ha de corregir.

El saldo deutor per prestació de serveis al CatSalut al tancament de l'exercici 2011, de 80,94 M?, estava sobrevalorado en 55,60 M?, ja que corresponia a ingressos per aportacions i subvencions del CatSalut que no constaven com a obligacions reconegudes al pressupost de despeses del CatSalut. Els ingressos pressupostaris de l'exercici també estan sobrevalorados en 29 M?, import corresponent a les aportacions del CatSalut no reconegudes per aquesta entitat.


En la contractació, alguns proveïdors van facturar al Consorci importis superiors a les despeses que els havien estat adjudicats per la compra de diferents serveis i subministraments. L'entitat no tenia implementat un procediment per fer el seguiment de la despesa vinculada als contractes adjudicats. El Consorci no tenia cap òrgan de control econòmic i financer intern per assistir a les meses de contractació, contràriament al que disposa la normativa.


En relació amb les obres del Servei de Neuroangiografia de l'Hospital del Mar, no hi ha constància del procediment utilitzat per adjudicar la redacció del projecte a l'empresa adjudicatària, a la qual es van encarregar també diversos contractes menors que, donat l'import global de contractació, haguessin requerit la convocatòria dels procediments previstos en la normativa. Els criteris d'adjudicació de les obres, amb preeminència del preu i els terminis d'execució, no es corresponen amb la demora i el cost final dels treballs realitzats.


El Consorci va adjudicar diferents contractes de subministraments i de serveis pel procediment negociat sense publicitat, adduint raons d'especificitat tècnica, sense que estigués suficientment justificada la impossibilitat de promoure la concurrència d'altres licitadors o sense fomentar adequadament la competència efectiva.


Quant a les despeses de personal, s'inclouen cinc observacions relacionades amb el pagament d'indemnitzacions per acomiadament improcedent, amb els contractes d'alta adreça i les retribucions dels directius, i amb el règim d'incompatibilitats dels professionals del Consorci que prestaven activitat docent en els centres universitaris concertats amb el CMPS.


Donada la situació econòmica de la societat vinculada CRC-Mar, SA, que posteriorment va presentar concurs de creditors, el Consorci hauria d'haver efectuat les correccions valoratives per deterioració dels crèdits de dubtós cobrament i registrat una despesa equivalent, almenys, a l'import del saldo deutor net amb CRC-Mar, SA.


El Consorci no tenia cap òrgan de control econòmic i financer intern per assistir a les meses de contractació, contràriament al que disposa la normativa.


Finalment, quant a les recomanacions, la Sindicatura fa especial esment a l'establiment de circuits i procediments interns per al seguiment de la contractació i a l'establiment de mesures per garantir una concurrència efectiva en tots els processos de contractació.


L'objecte del Consorci és la prestació de serveis sanitaris, sociosanitaris i de desenvolupament del coneixement en els àmbits de la sanitat i les ciències de la salut, principalment en l'àmbit territorial de la ciutat de Barcelona. Per a la prestació dels serveis assistencials, el Consorci es va subrogar en la titularitat dels convenis i contractes subscrits per l'Institut Municipal d'Assistència Sanitària (IMAS), organisme autònom administratiu de l'Ajuntament de Barcelona, amb el Servei Català de la Salut (CatSalut), i en altres contractes o convenis per a la prestació de serveis assistencials, docents i d'investigació subscrits per l'IMAS amb entitats públiques o privades. El Consorci va assumir també els béns mobles i immobles de titularitat de l'IMAS i els seus actius i passius.


El CMPS va gestionar un pressupost de 315,33 M? en 2011, amb un dèficit de 6,85 M?. El Balanç de situació al tancament de l'exercici 2011 presentava un volum d'actiu i de passiu de 316,58 M? i el Compte de pèrdues i guanys va presentar pèrdues per 5,96 M?.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari
He llegit i accepto la política de privacitat

No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.


EL MÉS LLEGIT

ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH