El TSJC confirma l'obligació de la Generalitat d'executar la resolució de l'OARCC que va demanava l'exclusió d'Acciona del concurs d'ATLL

|

atll

Catalunyapress.- Segons ha pogut conèixer Catalunyapress, aquest dimecres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha emès un acte que, després de desestimar les mesures cautelars sol·licitades per la Generalitat, confirma obligar al Govern a executar la resolució de l'OARCC que va dictaminar l'exclusió d'Acciona del concurs de l'Aigües Ter-Llobregat (ATLL), donant la raó en aquest contenciós a Agbar, que va portar als Tribunals el concurs d'adjudicació. En aquest sentit afirma que "no s'escau suspendre l'efectivitat de la resolució impugnada de l'OARCC de data 2 de gener de 2013".

Acte de TSJC

L'acte respon així al contenciós que la Generalitat va interposar contra la resolució de l'òrgan de Presidència que anul·la la privatització de l'aigua, portant a l'extrem de l'absurd plantejar un contenciós administratiu contra si mateixa, quelcom inaudit fins avui.
Per defensar tal posició cal recordar que el propi conseller de Presidència, Francesc Homs, va anunciar la decisió de la Generalitat adduint que "l'Executiu manté la confiança" tant en els tècnics del departament de Territori i Sostenibilitat com en els d'Economia i Finances que van tutelar el concurs públic, i també en els empleats públics de l'OARCC" i deixant en mans del Tribunal del Contenciós Administratiu l'última paraula sobre la qüestió.
I tot plegat malgrat que Agbar ja havia sol·licitat, mitjançant escrit a la Generalitat, que adoptés "una mesura cautelar urgent, consistent en la suspensió dels efectes de la formalització del contracte" d'adjudicació de l'ATLL i "la prevenció a l'Administració demandada perquè impedeixi la presa de possessió de les instal·lacions del servei per part de l'empresa contractada, assumeixi el personal de l'empresa pública i de començament a la gestió del servei". En el seu escrit d'ahir al TSJC, Agbar proposa que el servei continués essent prestat, com abans de la privatització d'ATLL, fins que es resolgui el cas.
El TSJC ja va instar la Generalitat al compliment del que va dictar l'OARCC manifestant que contra l'acte no es podia interposar recurs de cap mena, ja que la resolució de l'OARCC és directament executiva. per la qual cosa el contracte d'adjudicació no tindria efecte.
Si la Generalitat no volia executar la resolució de l'OARCC, havia d'adoptar alguna mesura sobre aquest tema, i aquestes mesures cautelars han estat desestimades per l'alt tribunal, indicant que la Generalitat ha de complir amb el dictaminat pel Tribunal, ja que "la simple interposició d'un recurs contenciós no pot suspendre l'eficàcia de la resolució de l'OARCC. Aquesta resolució només pot suspendre-la el TSJC, sempre que ho demani expressament la Generalitat, ho fonamenti degudament i així sigui acceptat pel propi tribunal". Circumstància que amb aquesta nova sentència no ha tingut lloc.
El TSJC creu que la Generalitat va assumir, voluntàriament, riscos econòmics en formalitzar el contracte abans que l'OARCC resolgués
El TSJC addueix que "no es considerarà que els interessos econòmics directament vinculats al contracte en qüestió constitueixen raons imperioses d'interès general." Ja que, segons el Tribunal, "entre els interessos econòmics directament vinculats al contracte cal esmentar, entre altres, els costos derivats del retard en l'execució del contracte, els costos derivats de la convocatòria d'un nou procediment de contractació, els costos derivats del canvi de l'operador econòmic que haurà d'executar el contracte i els costos de les obligacions juíridicas derivades de l'ineficàcia".
Així mateix assenyala que la resolució de l'OARCC "no conté un error manifest i evident" com argumenta la Generalitat en les seves al·legacions, sinó "que basa la seva resolució en un argument perfectament sostenible, l'encert del qual haurà de ser examinat quan s'analitzi el fons de la qüestió litigosa". Per la qual cosa "no hi ha motiu per a la suspensió de l'eficàcia de la seva resolució sobre la base del mer criteri del fumus boni iuris".
Així mateix, en relació als arguments de la Generalitat relatius al fet que una vegada executat el contracte "s'haurà d'indemnitzar a l'adjudicaria i, a més, no es garantiria un segona oferta i podria transcórrer molt temps fins a la formalizació d'un nou contracte", el Tribunal afirma en la seva sentència que "l'Administració de la Generalitat va formalitzar el contracte d'actuacions abans que s'emetés la resolució de l'OARCC, de manera que va sumir, voluntàriament, el risc que aquesta deixés sense efecte l'acord d'adjudicació. Per tant, aquest fet no pot ser utilitzat ara com a argument contra la plena eficàcia del que va ser resolt per l'Òrgan de recursos".
El que va decidir l'OARCC
L'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de la Generalitat de Catalunya va resoldre, el passat 2 de desembre, estimar parcialment el recurs especial en matèria de contractació interposat per AGBAR contra l'acord d'adjudicació del contracte de gestió del servei de proveïment de l'ATLL, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en el sentit d'excloure l'empresa Acciona del procediment d'acord amb un sòlida fonamentació jurídica recollida en la seva resolució.
Aquesta Resolució posava fi a la via administrativa interposada contra l'última decisió presa pel conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generaltia sortint, Lluis Recoder, d'adjudicar el concurs de l'ATLL al conglomerat empresarial encapçalat per Acciona i que és directament executiva sense perjudici que pugui interposar-se recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciòs Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a aplicar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.
L'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya és un òrgan especialitzat en resoldre determinats recursos i qüestions en matèria de contractació pública, amb plena independència funcional. Va ser creat per exercir les seves funcions en l'àmbit de l'administració de la Generalitat de Catalunya, de les entitats i els organismes que formen part del seu sector públic que tenen la consideració de poders adjudicadors. Tant el Parlament de Catalunya com altres institucions i entitats de la Generalitat de Catalunya, previstes a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, poden atribuir la competència per resoldre els recursos i reclamacions a l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya. Aquest té les competències de resoldre els recursos especials en matèria de contractació interposats i resoldre les reclamacions en els procediments d'adjudicació dels contractes públics. Cal dir que aquest òrgan exerceix les seves funcions amb objectivitat i imparcialitat, sense estar subjecte a cap vincle jeràrquic ni a instruccions de cap tipus dels òrgans de les Administracions Públiques afectades.
En la seva resolució, l'Òrgan de la Generalitat advertia d'un incompliment dels plecs del concurs per part d'Acciona i en aquest sentit diu "examinant a fons l'informe tècnic transcrit versus els plecs que regeixen el contracte, OARCC considera que el fet de valorar amb zero punts l'oferta tècnica d'Acciona que "situa algunes actuacions en un horitzó temporal superior al de referència", vulnera els principis d'igualtat, no discriminació i competència". En aquest sentit, l'Òrgan dóna la raó a AGBAR, la qual va manifestar reiteradament que el que oferiar Acciona en la part tècnica del concurs és, segons els seus propis experts, inviable tècnicament.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari
No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH