Catalunya tindrà una llei pròpia de biodiversitat i patrimoni natural

|

El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha elaborat una Llei de la biodiversitat i patrimoni natural que estableix el règim jurídic de la protecció, la conservació, l'ús sostenible, la gestió, la millora i la restauració del patrimoni natural.

La dita Llei representa un nou marc general que defineix els objectius i la funció social de la conservació del patrimoni natural i els drets i deures de la ciutadania. Amb aquesta normativa el Departament fa un pas endavant en el reforç de les polítiques i les accions a favor de la biodiversitat en tots els àmbits i en tots els sectors de la societat.

La necessitat de la creació d'aquesta nova llei s'explica perquè la diversitat biològica i el conjunt del patrimoni natural és extraordinàriament rellevant a Catalunya, amb una riquesa d'espècies i d'hàbitats superior a molts països europeus de major superfície, i amb un territori que manté en un 65% de la seva superfície un alt grau de naturalitat. El marc legal, en canvi, en temes de biodiversitat i patrimoni natural era fins ara dispers i poc actualitzat. Per això, era necessari fer una reforma legal que incorporés tota la legislació comunitària de protecció de la biodiversitat i la legislació espanyola aprovada darrerament. També era imprescindible incorporar conceptes fins ara inexistents al nostre marc normatiu com per exemple el patrimoni geològic, la connectivitat ecològica, la conservació dels hàbitats amenaçats, la custòdia del territori o la fiscalitat favorable a la conservació.

A més, l'esforç internacional per aturar la pèrdua de biodiversitat i els nous objectius i instruments per a més enllà del 2010 tenen un especial ressò i suport des de Catalunya. L'aprovació d'aquesta nova Llei és un pas decisiu en el compromís de Catalunya amb la conservació del capital natural del planeta.

Aspectes generals de la Llei

La nova Llei crea una nous instruments que permetran millorar la conservació del patrimoni natural de Catalunya:

Estratègia per a la conservació del patrimoni natural: Aquest s'emmarca en els compromisos adquirits des de l'entrada en vigor del Conveni de diversitat biològica de 1992, i que a Catalunya encara estava pendent. L'Estratègia pot ser desenvolupada amb plans sectorials més concrets, que incorporin els objectius de la conservació en diversos sectors de l'acció pública.

Plans d'ordenació dels recursos naturals: Element per la planificació ja previst a la legislació estatal que fonamentalment s'ha d'utilitzar com a eina d'ordenació dels espais naturals protegits, substituint els actuals plans especials de protecció del medi natural i del paisatge, amb alguns efectes i continguts reforçats (com per exemple les mesures cautelars o la consideració de la connectivitat ecològica en les seves mesures).

Incorporació d'un conjunt de prescripcions i normes, d'aplicació directa o instrumentals, a les polítiques sectorials que tenen relació amb la conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural. El principi d'integració ja contingut al Tractat de la Unió Europea aquí es concreta i s'adapta a la realitat de Catalunya. Així, polítiques d'agricultura, ramaderia o pesca, forestals, energètiques, urbanístiques, etc. permetran adoptar una millor articulació del patrimoni natural amb un conjunt de polítiques que sovint concorren en el mateix espai.

Pla de connectivitat ecològica de Catalunya: Permetrà mantenir la connectivitat ecològica en el conjunt del territori.

Impacte que la societat catalana genera sobre la biodiversitat global: per primera vegada, s'incorporen a la Llei mecanismes d'informació, regulació i cooperació amb efectes en l'àmbit internacional que puguin disminuir la petjada ecològica de Catalunya. Per exemple, com a través d'algunes importacions podem provocar impactes negatius.

Criteris sobre el patrimoni natural en els procediments d'avaluació ambiental: Especialment pel que fa a la naturalesa de les mesures compensatòries que certs projectes han d'adoptar, contribuint a clarificar aquesta qüestió i generalitzant el principi de compensació en els casos de pèrdua neta de patrimoni natural. L'objectiu és garantir la recuperació dels elements del patrimoni natural afectats quan sigui possible, o a la restauració en altres indrets viables quan no ho sigui. A més, preveu la possibilitat d'adquisició pública de terrenys amb presència d'elements del patrimoni equivalents als alterats.

Les espècies i els espais naturals protegits

Per protegir les espècies la Llei es basarà en la llista d'espècies protegides i el nou Catàleg d'espècies amenaçades de Catalunya que en aquests moments està en exposició pública. La Llei integra tot un conjunt d'articles de la legislació vigent en matèria de protecció dels animals, de manera que es concentra en una única llei tota la regulació sobre les espècies de la fauna autòctona. També s'incorporaran normatives com la d'arbres monumentals amb el criteri d'integrar en un sol text legal tota la normativa dispersa en matèria de conservació. A més, i com a novetat s'adopten un conjunt d'instruments per fer front a la problemàtica de les espècies invasores, com la creació del Catàleg d'espècies exòtiques invasores, i un Catàleg d'hàbitats amenaçats, atorgant-los un règim propi de conservació i protecció. Finalment, i com a novetat, s'incorpora la conservació del patrimoni geològic en el conjunt de la Llei i s'estableixen també mesures específiques per a garantir-ne la protecció mitjançant l'Inventari d'espais d'interès geològic i la llista de roques i minerals protegits.

La nova Llei considera que els espais naturals protegits continuen essent la columna vertebral de la política pública de protecció del patrimoni natural a Catalunya, però introdueix diverses novetats al marc legal vigent. S'estableix el que s'anomena un Sistema d'espais naturals protegits de Catalunya, que integra totes les categories d'espais naturals disperses i es modificaran algunes figures de protecció com els paratges nacionals d'interès natural (PNIN) que calia actualitzar. El Pla d'espais d'interès natural (PEIN) continua essent l'instrument de planificació global que vertebra el Sistema, amb caràcter de pla territorial sectorial.

La Llei defineix categories de protecció especial com són la reserva natural, la reserva natural integral, el parc nacional, el parc natural, el monument, i l'àrea marina protegida, que inclouen també les categories establertes per instruments internacionals com les zones humides d'importància internacional incloses a la llista de Ramsar, zones especialment protegides d'importància per al Mediterrani, i els espais de la xarxa Natura 2000 (Zones especials de conservació i zones d'especial protecció per als ocells). Els parcs naturals i nacionals conformen el que s'anomena la Xarxa de Parcs de Catalunya, per reforçar-ne les funcions específiques en el marc del Sistema.

Les competències de gestió dels espais naturals continuaran corresponent al Departament de Medi Ambient i Habitatge, però la nova Llei regularà les fórmules que ja s'aplicaven en els últims anys i que atorguen més protagonisme a l'Administració local, les entitats de conservació de la natura o les persones usuàries del territori i a la comunitat científica.


La participació social i el coneixement popular


La Llei reconeix la custòdia del territori com a fórmula per implicar les persones propietàries i usuàries del territori en la conservació dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics. També estan previstos a la Llei diversos mecanismes de participació pública.

Per poder formular polítiques sòlides la Llei atorga gran importància al coneixement de la biodiversitat i el patrimoni natural. A més, un altre aspecte innovador de la Llei és la previsió d'inventariar els coneixements tradicionals relatius a la biodiversitat i establir-ne mesures de protecció. Un exemple d'això podrien ser les propietats de les plantes medicinals.

La Llei estableix l'obligatorietat del seu manteniment global, preveu l'avaluació periòdica del seu estat a Catalunya seguint les pautes de les avaluacions que realitza l'Organització de les Nacions Unides en aquesta matèria, i estableix fer-ne públics els resultats.

Ajuts i incentius econòmics

A partir de la Llei es creen incentius per conservar la biodiversitat a través de diversos mecanismes, com l'establiment d'ajuts tècnics i financers per a finques, especialment les situades en els espais naturals protegits, i les que han subscrit acords de custòdia del territori. Fins ara, això ja es feia a iniciativa del Departament de Medi Ambient i Habitatge, però no estava regulat per cap llei.

La millora del finançament de les polítiques de conservació s'aborda amb la creació del Fons de conservació del patrimoni natural que es nodreix dels recursos que provenen de les partides assignades a través dels pressupostos de la Generalitat, d'aportacions de fons d'altres administracions i de persones físiques o jurídiques, de la part que correspon a la Generalitat de l'assignació tributària de l'IRPF a les activitats relacionades amb la defensa del medi natural i la biodiversitat i de fons comunitaris adreçats a la conservació del patrimoni natural.

A més, s'incorpora la possibilitat de crear sistemes de pagament per serveis ambientals per tal de contribuir a mantenir les activitats beneficioses per a la conservació del patrimoni natural. D'aquesta manera, es reconeix la importància dels serveis que presten els ecosistemes al benestar humà, com a valor immaterial i intangible del patrimoni natural, i al manteniment dels processos ecològics essencials.

L'anunci d'informació pública de l'avantprojecte de Llei de la biodiversitat i el patrimoni natural es publica avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i estarà 15 dies en exposició pública. Un cop rebudes les al?legacions, s'estudiaran i es redactarà un nou document que haurà de continuar la seva tramitació per a l'aprovació del Govern. Està previst que el Govern doni llum verda a la Llei el mes de juliol.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari
No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH