Blanco redobla el seu pols amb els controladors

|

El Govern ha aprovat un real decret amb un conjunt de mesures urgents perquè AENA recuperi la gestió del tràfic aeri, que, entre altres disposicions transitorias durant tres anys, incrementa la jornada dels controladors de 1.200 a 1.750 hores anuals i els impedeix prejubilarse als 52 anys.

Aquesta és la resposta del Ministeri de Foment a la petició de l'administrador aeroportuari, que va sol·licitar la seva intervenció després de la ruptura de les negociacions amb els controladors el passat dimarts.

Amb l'increment de les hores de treball obligatòries, s'elimina la jornada estesa per la qual els controladors cobraven unes 600 hores anuals a un cost 2,65 vegades superior al de l'hora ordinària. El decret fixa també que el nombre d'hores extraordinàries no serà superior a vuitanta a l'any, de conformitat amb l'establert en l'Estatut dels Treballadors.

Tenint en compte que fins a ara aquests professionals obtenien uns 130.000 euros anuals per 1.200 hores ordinàries, al treballar 1.750 la seva retribució se situaria en els 200.000 euros pretesos per AENA .

Referent a això, el decret assenyala que "AENA ha posat de manifest que el venciment dels pactes extraestatutarios de prolongació de jornada el 1 d'abril de 2010 i, en conseqüència, l'aplicació de les condicions sociolaborales establertes en l'I conveni col·lectiu a partir de dita data, amb una jornada laboral obligatòria de solament 1.200 hores, faria necessària una reducció global de totes les operacions de transport aeri equivalent al 40% de la demanda prevista".

A més, adverteix que la situació seria especialment crítica en entorns insulares, en els quals no es disposa de mitjans alternatius de comunicació, amb reduccions superiors al 50%.

Jubilació als 52 anys

Al quedar, durant el termini de tres anys, suspès el dret a obtenir la llicència especial retribuida, no es produirà cap nova incorporació en aquestes condicions, hagi estat o no sol·licitada, que permeten als controladors deixar de treballar una vegada complerts els 52 anys d'edat i continuar percebent el salari ordinari fix fins a aconseguir l'edat de jubilació, sense que dit privilegi estigui condicionat a les necessitats del servei, ni subjecte a la conformitat de l'empleador.

Segons el decret, "la negació de noves incorporacions a tan singular situació durant el termini de tres anys des de l'entrada en vigor del present real decret-llei resulta del tot imprescindible perquè AENA pugui seguir disposant d'un nombre suficient de controladors per a complir amb les seves obligacions com proveïdor d'aquests serveis, entretanto conclou el procés de reforma dirigit a l'obertura de la prestació de serveis de navegació aèria a nous proveïdors certificats".

"En efecte, donada la ruptura de la negociació del conveni col·lectiu ja meritada i, per conseqüència, la impossibilitat que amb una jornada fixada per als controladors en mil dues-centes hores anuals es puguin atendre les necessitats del trànsit aeri, resulta totalment inaplazable imposar, bé que de forma transitoria, unes regles que garanteixin la suficiencia dels mitjans d'AENA durant els temps que es requereixen per a ultimar el procés d'obertura de la prestació dels serveis de trànsit aeri a nous proveïdors", reitera el text legal ja en vigor.

Desplaçament temporal

En referència a la gestió del treball, des de l'entrada en vigor d'aquest real decret-llei, i en tant no s'acordi i publiqui un nou conveni col·lectiu, AENA queda facultada per a acordar el desplaçament temporal dels seus treballadors fos del centre de treball sempre que això fos necessari per a assegurar la seguretat i la continuïtat en la prestació del servei, per un període màxim d'un any i sense perjudici del dret a la percepció de les indemnitzacions per causa del desplaçament que procedeixin.

També podrà canviar la jornada per necessitats del servei o per la variació dels horaris operatius de la dependència, així com modificar l'hora d'entrada d'un torn en un centre de treball, de fins a una hora, sempre que no excedeixin de dues les vegades que es realitzi en un any natural i publicar els torns per mesos naturals i amb una antelació de deu dies.

Així mateix, des de l'entrada en vigor d'aquest real decreto-llei AENA podrà contractar a nous controladors de trànsit aeri sota qualsevol de les modalitats previstes en l'Estatut dels Treballadors.

El decret justifica aquesta forma d'actuació en el fet que "la modificació del règim jurídic vigent que s'escomet, de ser conegut amb anticipació, podria generar l'efecte indeseado de provocar conductes que podrien posar en greu risc l'eficàcia de la reforma mateixa, donades les capacitats de pressió absolutament exorbitantes adquirides pels controladors aeris a través de la negociació col·lectiva".

Quant a l'entrada de nous proveïdors (a més d'AENA ) estableix que en els aeródromos els serveis de trànsit aeri podran ser prestats per la citada entitat o per qualsevol altre proveïdor de serveis de trànsit aeri degudament certificat per una autoritat nacional de supervisió de la Unió Europea.

Finalment es refereix al sistema AFIS i demana a AENA que en els dos mesos següents a l'entrada en vigor d'aquest real decreto-llei, present al Ministeri de Foment els estudis de seguretat que permetin identificar en quina aeródromos dels quals gestiona es començarà a prestar el servei de trànsit aeri sota aquesta modalitat.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari
No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH