El grup El Corte Inglés eleva les seves vendes fins als 15.505 milions amb un augment de l'Ebitda del 7,5%

|

Dimasgimeno

                                                                                                                                Dimas Gimeno, president del grup El Corte Inglés.

El president del grup El Corte Inglés, Dimas Gimeno, ha presentat un balanç positiu davant la Junta General d'Accionistes i ha anunciat unes perspectives encoratjadores per 2017, tant en vendes com en beneficis, segons les dades contrastades del primer semestre.


Així mateix, segons el Consell d'Administració, el Grup El Corte Inglés ha incrementat la seva xifra de negocis un 2% fins a arribar als 15.504,57 milions d'euros i situa l'Ebitda en 981 milions, un 7,5% més que l'exercici precedent, mentre el benefici net augmenta un 2,4% fins als 162 milions.


El Consell ha presentat també la fusió societària de El Corte Inglés i Hipercor com una millora de l'oferta comercial de cara al client. Aquesta operació no afectarà la plantilla i mantindrà les dues marques.


També en sentit positiu, el negoci en línia ha augmentat a un ritme que duplica el creixement del mercat espanyol, amb un 60% més de comandes, un 40% més de facturació i un 25% més de trànsit al web.


Durant la Junta General d'Accionistes del Grup El Corte Inglés, celebrada avui a la Fundació Ramón Areces, s'han aprovat per unanimitat totes les propostes formulades pel Consell d'Administració respecte dels assumptes inclosos en l'ordre del dia.


Durant el desenvolupament de la Junta General Ordinària s'han aprovat els Comptes Anuals, l'Informe de Gestió i la proposta d'aplicació de resultats, així com els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió del Grup Consolidat, corresponents a l'exercici 2016/17.


Així mateix, s'ha aprovat la fusió per absorció de la societat Hipercor per part d'El Corte Inglés. La fusió entre les dues empreses té com a objectiu millorar i complementar l'oferta comercial de cara al client, al mateix temps que s'aprofiten les sinergies entre tots dos formats (El Corte Inglés i Hipercor), tant en l'àrea de compres com en el de vendes. Tot això comporta una reordenació dels espais comercials per a fer-los més atractius i còmodes per al client, millorant la implantació de la mercaderia a la botiga i completant la proposta comercial entre les dues ensenyes. Això permetrà millorar l'experiència de compra del consumidor.


L'operació de fusió suposarà el manteniment de les dues marques així com de la seva identitat corporativa, i no afectarà les plantilles d'Hipercor ni d'El Corte Inglés.


Així mateix, la Junta General d'Accionistes ha nomenat com a consellers Jesús Nuño de la Rosa y Coloma, i a Víctor del Pozo Gil.


RESULTATS DE L'EXERCICI 2016


El Grup El Corte Inglés ha tancat l'exercici 2016 amb creixements en totes les línies del compte de resultats, tant en volum de negoci com en Ebitda, Ebit i resultat net, el que reflecteix la bona evolució que manté el Grup. El benefici brut d'explotació (Ebitda) ha augmentat un 7,5% fins als 981 milions d'euros, mentre el benefici net consolidat ha assolit els 161.860.000 d'euros, el que representa un creixement del 2,4% sobre l'any anterior.


El volum de negoci del Grup s'ha situat en 15.504,57 milions d'euros, un 2% superior a l'exercici precedent, segons l'Informe de Gestió i els Comptes Anuals tancades a 28 de febrer de 2017.


Així mateix, han crescut el benefici d'explotació (Ebit), que s'ha situat en 319 milions d'euros, un 6,8% més que l'any anterior, i el volum d'inversió que ha arribat als 368 milions d'euros. Gran part d'aquestes inversions corresponen a projectes, reformes i condicionaments de centres comercials amb l'objectiu de mantenir els nivells de qualitat i servei que caracteritzen al Grup, així com a millores tecnològiques i d'instal·lacions. En aquest sentit, cal assenyalar els esforços que s'han realitzat en l'entorn digital per mantenir un posicionament pioner, i l'acord amb el Banc Europeu d'Inversions per impulsar els processos d'R + D + I en els quals es troba immersos la companyia .


Com va assenyalar el president d'El Corte Inglés, Dimas Gimeno, durant la Junta d'Accionistes, "l'exercici 2016 s'ha tancat amb increment de totes les variables fonamentals del compte de resultats. Ha estat el tercer any de la recuperació, una millora que es reflecteix tant en el creixement de l'economia espanyola com en el protagonisme d'El Corte Inglés en el complex marc de la distribució".


ACTIVITAT PER LÍNIES DE NEGOCI


Per línies d'activitat, gran magatzem segueix sent el principal format comercial del Grup, amb un volum de negoci de 9.716,72 milions d'euros.


El format de grans magatzems constitueix la principal activitat dins del Grup amb una aportació a la xifra de negocis del 62,7%, i una xifra de negocis de 9.716,72 milions d'euros, fet que suposa un increment del 2,8% sobre l'any anterior. L'Ebitda va superar els 652.200.000 d'euros, un 20,6% més que l'exercici precedent.


La renovació i millora permanent de l'oferta comercial, amb productes i serveis atractius, innovadors i adaptats a les últimes exigències del mercat, són les bases que sustenten el model de negoci d'El Corte Inglés. Incorpora de forma permanent les últimes novetats en totes les àrees d'actuació: moda, decoració, l'última avantguarda en tecnologia o esports, propostes pioneres en alimentació i restauració, cultura i entreteniment, etc. Durant l'exercici 2016 també s'ha reforçat l'aposta per l'omnicanalitat amb una major integració entre les botigues físiques i el món online.


Hipercor ha aconseguit en l'exercici 2016 un volum de negoci de 1.322,14 milions d'euros, amb un Ebitda de 71.940.000. Durant aquests mesos, ha dut a terme un procés de reordenació interna que ha permès redimensionar un gran nombre d'establiments per tal d'aconseguir un major estalvi de costos. Aquest procés culmina amb la fusió societària entre El Corte Inglés i Hipercor. Aquesta reordenació dels espais, que pretén fer-los més atractius i confortables, ha tingut impacte en les vendes de la cadena Hipercor que ha vist minorada la superfície de venda durant el període de condicionament dels espais comercials.


La cadena de supermercats, que engloba les ensenyes Supercor i Supercor Exprés, s'ha consolidat com un referent en la compra de proximitat, ja que destaca per la bona qualitat dels productes i per uns preus molt competitius. Això li ha permès augmentar la seva quota de mercat i arribar a una xifra de negocis de 613.360.000 d'euros, fet que suposa un increment de l'1,9% respecte a l'any anterior, amb un Ebitda de 27.580.000.


La cadena de moda i complements Sfera ha tingut un comportament positiu amb unes vendes brutes de 446.900.000 d'euros, fet que suposa un increment del 5% respecte a l'exercici anterior. L'aportació de Sfera a la xifra de negocis consolidada es va situar en 247.610.000 d'euros, un 7,3% més que l'any precedent. L'Ebitda ha superat els 32 milions d'euros. Durant l'exercici 2016, Sfera ha obert 19 botigues pròpies i més de 70 nous punts de venda en altres mercats. La inversió en el pla de creixement unit a l'evolució negativa del tipus de canvi respecte al dòlar i al pes mexicà, han afectat el benefici consolidat.


Bricor, la cadena de ferreteria, bricolatge, decoració, jardí i reformes de la llar, ha millorat la seva xifra de negocis un 1,7% fins a arribar 110.590.000 d'euros; l'Ebitda, tot i que encara és negatiu en 3.760.000, ha millorat en un 26,8% respecte a l'any anterior. Aquesta evolució positiva, tant en vendes com en resultat, ha estat possible gràcies a una millora de l'oferta comercial i de serveis, una optimització dels processos interns i una major integració amb el Grup.


Per la seva banda, Òptica 2000 ha assolit una xifra de negocis de 81.680.000 d'euros, el que representa un lleuger increment de gairebé l'1% sobre l'any anterior, amb un Ebitda de 10,73 milions. Durant l'exercici, l'ensenya ha portat a terme una millora de la gestió interna i una optimització de recursos, a més de mantenir la seva aposta per les noves tecnologies.


El Grup Viatges El Corte Inglés ha aconseguit en l'exercici 2016 un volum de negoci de 2.396,72 milions d'euros, fet que suposa una lleugera caiguda del 1,6% sobre l'any anterior. L'Ebitda s'ha situat en 58.890.000. En aquesta evolució ha influït de manera negativa l'impacte dels tipus de canvi, especialment en les operacions realitzades a Amèrica Llatina, així com a la complexitat del context internacional. Viatges El Corte Inglés, la Divisió d'Empreses és líder en el negoci de clients corporatius, és també especialista en la planificació i organització de Congressos, Convencions i Viatges d'Incentiu.


Informàtica El Corte Inglés, que engloba el sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions del Grup, ha obtingut el 2016 un volum de negoci de 736.080.000 d'euros, en línia amb l'any anterior, i un Ebitda de 30, 98 milions. L'activitat s'ha centrat en la creació d'un model d'oferta orientat a la transformació digital i a la competitivitat en aquest entorn, objectiu que s'ha situat a la consultora tecnològica del Grup entre les principals companyies espanyoles en Tecnologies de la Informació.


D'altra banda, el Grup actua en el mercat assegurador espanyol i portuguès a través de dues empreses: Centre d'Assegurances i Serveis (corredoria d'assegurances) i Seguros El Corte Inglés (entitat asseguradora que opera en els rams de vida i accidents i que és gestora de fons de pensions). En 2016, van aconseguir en el seu conjunt una xifra de negocis consolidada de 273.730.000 d'euros. L'Ebitda ha arribat als 57.610.000 d'euros. Durant aquest exercici, la nova producció d'assegurances ha mantingut una bona evolució, superant per primera vegada les 500.000 noves contractacions en un any.


FUSIÓ ENTRE EL CORTE INGLÉS I HIPERCOR


Un dels projectes més destacats dels últims mesos és la fusió societària entre El Corte Inglés i Hipercor, que s'ha iniciat ja en l'exercici 2017 i que conclou amb la seva aprovació a la Junta General d'Accionistes. Aquesta fusió té com a objectiu millorar i complementar l'oferta comercial de cara al client, al mateix temps que s'aprofiten les sinergies entre tots dos formats comercials (El Corte Inglés i Hipercor), tant en l'àrea de compres com en el de vendes. Tot això permet, així mateix, millorar la implantació a botiga i reordenar els espais comercials perquè resultin més atractius i confortables per als clients.


La fusió entre les dues empreses no afecta la plantilla d'Hipercor ni d'El Corte Inglés. Després d'aquest procés, Hipercor continuarà mantenint la seva marca i identitat visual, i continuarà la seva aposta per l'amplitud d'assortiment, la qualitat i la innovació amb presència permanent de productes nous en els seus lineals, especialment a l'àrea d'alimentació. Els frescos seguiran sent una de les senyes d'identitat i element diferenciador, tant per la varietat com per la qualitat dels mateixos.


En aquest sentit, durant la Junta d'Accionistes, Dimas Gimeno ha assenyalat que "hem treballat i seguim treballant intensament en reordenar els hipermercats per potenciar l'àrea d'alimentació i evitar redundàncies amb les ofertes d'El Corte Inglés. Busquem amb això aprofitar sinergies i optimitzar recursos i, sobretot, augmentar la rendibilitat per metre quadrat disponible", va afegir.


D'altra banda i durant l'exercici 2016, el Grup El Corte Inglés va signar un acord amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI) de 116 milions d'euros destinats a impulsar els processos de R + D + I en els quals es troba immers la companyia .


Entre els projectes que es duen a terme destaca la nova plataforma digital integrada de comerç en línia que permetrà potenciar la venda multicanal, a través d'internet i del telèfon mòbil, i crear sinergies eficients amb el negoci de botigues físiques. Alhora, aquest projecte permet adequar i optimitzar els seus processos de proveïment i distribució per millorar la gestió de costos i ser una empresa més competitiva. El projecte de transformació tecnològica, que està en ple procés d'implementació, permetrà també reforçar la infraestructura informàtica de la companyia per facilitar una adaptació contínua a les preferències dels consumidors i una gestió àgil de la cadena logística.


De fet, durant 2016 el negoci en línia ha seguit augmentant de forma notable amb un increment del 60% en nombre de comandes, un 40% en facturació i un 25% en trànsit a la pàgina web. Destaca el creixement del 20% en alimentació on el Supermercat d'El Corte Inglés és líder en el canal en línia.


PLANS A FUTUR


Durant la Junta d'Accionistes, Dimas Gimeno va recordar també que "seguim concentrats en millorar la nostra oferta comercial i de serveis; a seguir fent d'El Corte Inglés el que sempre ha estat, un lloc de compres atractiu i de plena satisfacció per al client; en optimitzar els processos interns i els recursos; a dedicar importants inversions a la innovació i les noves tecnologies, i en avançar en la fonamental transformació digital del grup".


El president de la companyia va insistir en el concepte de omnicanalidad, que va qualificar com "el nostre gran desafiament". I va afegir: "No hi ha un altre repte més suggestiu ni més urgent que enllaçar la botiga tradicional amb els nous canals electrònics, és a dir, integrar les botigues físiques i el món online".


Respecte a l'evolució del negoci durant el primer semestre de l'any, Dimas Gimeno va assenyalar que "la setmana que comença la segona part de l'exercici 2017. S'inicia amb encoratjadores perspectives, tant de vendes com de beneficis, segons les dades contrastades del primer semestre" .


Finalment, va concloure dient: "Espero que d'aquí a un any puguem dir aquí, en aquest mateix lloc, que hem complert amb els nostres compromisos amb el client, amb la societat i amb nosaltres mateixos".

Sense comentarios

Escriu el teu comentari
No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH