dimecres, 21 de agost de 2019

Hisenda obre un compte en el Banc d'Espanya per gestionar les despeses de Catalunya

|

Montoro4 1

A Catalunya li corresponen 1.400 milions mensuals.


El Ministeri d'Hisenda ha obert un compte al Banc d'Espanya per tal d'ingressar-hi el romanent del finançament autonòmic i controlar que aquest excedent no es destina a cap fi al marge de la legalitat.


Segons les pròpies dades d'Hisenda, a Catalunya li corresponen 1.400 milions mensuals del sistema de finançament autonòmic. El passat mes de setembre, el Ministeri va abonar, a càrrec del sistema de finançament un total de 940 milions d'euros que es van destinar a despeses corrents com sanitat, educació i serveis socials.


Aquestes quantitats van ser abonades entre els últims dies de setembre i el dos d'octubre, segons fonts del Ministeri d'Hisenda, als quals caldria afegir la part que li correspon a la Generalitat del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA).


El romanent d'aquesta quantitat mensual que li correspon a Catalunya serà ingressat en aquest compte que es crearà al Banc d'Espanya. D'ella es farà càrrec la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, segons l'ordre del Ministeri d'Hisenda que avui publica el Butlletí Oficial de l'Estat.


"COMPTE DE CONSIGNACIÓ"


L'esmentada compte es denominarà "el compte de consignació" i servirà per al pagament de crèdits a favor dels tercers creditors a què es refereix l'apartat segon de l'Acord de la Comissió Delegada del

Govern per a Assumptes Econòmics (CDGAE) de 15 de setembre de 2017, que seran els beneficiaris d'aquest, segons precisa el BOE.


L'ordre ministerial especifica que s'entendrà com a romanent no disposat a l'efecte d'aquesta Ordre els imports dels lliuraments a compte que corresponguin mensualment a Catalunya que no hagin estat

incorporats en les relacions de propostes de pagament degudament certificades per la interventora general de la Comunitat Autònoma.


Segons precisa el BOE, la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local formarà mensualment les corresponents comptes justificatius dels moviments de fons realitzats a "la

compte de consignació "juntament amb els justificants de moviments.


Aquestes seran remeses a la Intervenció General, en els quinze primers dies naturals del mes següent al que corresponguin, per la seva intervenció. La Intervenció, un cop fiscalitzats els comptes, les remetrà al secretari d'Estat d'Hisenda per a la seva aprovació i arxiu a disposició del Tribunal de Comptes.


COMPTES JUSTIFICATIVES MENSUALS


El compte es tancarà quan la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics declari extingida la vigència de l'acord pel qual es intervenen els comptes de la Generalitat de Catalunya.


Quan això passi, la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local instarà el tancament i cancel·lació del compte, procedint, si s'escau, a la liquidació del saldo romanent existent en la mateixa el qual serà transferit a la Comunitat Autònoma de Catalunya.


El Ministeri d'Hisenda justifica aquesta ordre en base a l'acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics (CDGAE) de 15 de setembre de 2017, pel qual s'adopten mesures en defensa de "l'interès general i en garantia dels serveis públics fonamentals a la Comunitat Autònoma de Catalunya ".


Recorda, en aquest sentit, que en l'expositiu d'aquest Acord s'afirma que "de manera excepcional i sense que sigui possible garantir-altrament, es dicten instruccions a la Comunitat Autònoma per a

evitar que es financin activitats contràries a l'ordenament jurídic vigent i assegurar que el finançament que té com a origen la Hisenda de l'Estat es destina al pagament de sous i salaris dels empleats públics, la sanitat, l'educació i els serveis socials, com a serveis públics fonamentals ".


En aquest acord s'estableix un mecanisme per a l'ordenació de pagaments que garanteixi que tots els recursos econòmics que l'Estat transfereix a la Comunitat Autònoma siguin utilitzats d'acord amb el que preveu la Constitució, i que l'Estat garanteixi que es respecta el nivell mínim de prestació de serveis públics fonamentals.


Aquest mecanisme, segons l'esmentat Acord, s'ha d'articular a través dels sistemes, procediments i mitjans que estableixin el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat i el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, realitzant-se el pagament als tercers creditors dels crèdits per compte de la Comunitat Autònoma i per import equivalent al que li correspon en la seva participació en els lliuraments a compte dels règims de finançament.


Per això i per poder atendre aquests pagaments, s'articula per mitjà de l'Ordre publicada avui al BOE el sistema, especial i excepcional, que permet realitzar les operacions indicades, consignant els romanents dels lliuraments a compte en l'instrument que s'articula, destinades a ser disposats per la Comunitat Autònoma per a satisfer els crèdits als tercers creditors.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari
No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH