CLAUS DEL DIA

Kaftrio

Juan Da Silva:
dimarts, 9 de novembre de 2021

Aquest 8 d‟octubre des del Ministeri de Sanitat s‟ha aprovat l‟ús d‟aquest medicament que ajudarà el 70% dels pacients amb fibrosi quística, una notícia que celebren des de la Fundació Espanyola de Fibrosi Quística (FuEFQ).