Llogers

El gegantí frau dels lloguers, al qual ningú fica mà
dimarts, 2 de octubre de 2018

Vostès creuen que els nostres diputats i senadors, molts d'ells propietaris de diversos habitatges de lloguer, cobren 2.850 euros mensuals per a hotel, sense necessitat de justificar aquesta despesa ni de declarar aquest ingrés?