CLAUS DEL DIA

robotitzacio

Pot una màquina fer la feina d'una persona?
dilluns, 6 de juny de 2022

Una de les preguntes que sorgeixen sovint és com afectarà la robotització a alguns llocs de feina. La substitució de personal per màquines és un fet, però alguns estudis diuen que l'evolució de les màquines s'ha desaccelerat des del 2010.

Quins treballadors són més vulnerables davant la revolució digital?
dilluns, 15 de octubre de 2018

Atenent a l'edat, el risc d'automatització és comparativament més gran per a joves que per als majors de 33 anys. En canvi, no s'aprecien diferències entre els dos sexes.

Luis Moreno:
divendres, 22 de juny de 2018

'Democracias robotizadas' planteja com pot afectar la revolució tecnològica a la societat a Europa i Estats Units.