Sindicatura

El Govern va entregar dos milions d'euros de forma irregular al monestir de Montserrat

Segons la Sindicatura de Comptes, en 2017 es van entregar subvencions a l'Abadia de Montserrat sense ajustar-se a la normativa. L'organisme també ha detectat "complements salarials que no s'ajusten a la normativa" a membres del Patronat de la Muntanya de Montserrat.

Detecten complements salarials fora de conveni de la Corporació de Mitjans Audiovisuals

La Sindicatura de Comptes assenyala que no hi ha control horari ni control de determinats permisos i absències.

148 ajuntaments catalans no lliuren els comptes de 2016 a la Sindicatura

Tots els ens locals milloren el grau de presentació del compte general, menys les mancomunitats de municipis i les entitats municipals descentralitzades.

La Generalitat va perdre més de 80 milions d'euros amb la compravenda d'immobles

Segons un informe de la Sindicatura de Comptes, en dotze de les divuit operacions de compravenda d'immobles realitzades per l'Administració General de la Generalitat (AGGC) el 2014, el import adjudicat va estar per sota del cost d'adquisició.

Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH