Els ajuntaments podran destinar fins a 300 milions de superàvit a polítiques socials

|

El reial decret-llei de mesures urgents extraordinàries aprovat pel Consell de Ministres per fer front a l'impacte econòmic i social del Covid-19 preveu que els ajuntaments puguin destinar fins a 300 milions d'el superàvit de 2019 a finançar despeses d'inversió en l'àrea de serveis socials i promoció social.


En concret, la mesura permet avançar l'ús de l'superàvit per aquestes actuacions i també amplia l'àmbit de les inversions financerament sostenibles, que inclou ajudes per a famílies, autònoms i empreses i l'impacte econòmic supera els 115.000 milions d'euros de recursos públics.


La norma preveu mesures de caràcter pressupostari que beneficia comunitats autònomes i ajuntaments i altres que se circumscriuen en l'àmbit tributari i duaner per respondre a l'impacte econòmic de la crisi sanitària.


El Ministeri d'Hisenda autoritza l'aplicació del Fons de Contingència i la concessió d'un suplement de crèdit en el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 per un import de 300 milions d'euros.


Aquest import servirà per finançar un Fons Social Extraordinari que es transferirà a les comunitats autònomes per reforçar les seves polítiques socials i d'atenció a famílies, especialment aquelles en situació de major vulnerabilitat.


Portaveu María Jesús Montero (recurso1)


FLEXIBILITAT TRIBUTÀRIA


Igualment, preveu mesures de flexibilitat en l'àmbit tributari. Així, la norma atorga un major marge de resposta a contribuent i preveu, pel que fa a la suspensió de terminis en l'àmbit tributari, un horitzó temporal a favor el contribuent que pot superar el de la vigència inicial de l'estat d'alarma.


El decret, que afecta essencialment a procediments la tramitació dels quals s'hagi iniciat abans de la seva entrada en vigor, flexibilitza els terminis amb què compta el contribuent per atendre requeriments, diligències d'embargament i formular al·legacions en els diferents procediments tributaris, atenent les dificultats que pot comportar complir certes obligacions i tràmits davant la situació excepcional generada pel Covid-19.


Per això, també amplia els terminis per al pagament de deutes tributaris en període voluntari derivades d'una liquidació de l'administració i de deutes en període executiu, i també els pagaments derivats d'acords d'ajornament i fraccionament.


Mentrestant, els terminis de presentació i ingrés de les autoliquidacions i els terminis de presentació de les declaracions informatives no es veuen afectats pel decret.


En aquest sentit, el Consell de Ministres ja va aprovar dijous passat una mesura excepcional perquè les pimes i autònoms puguin ajornar el pagament d'impostos fins a sis mesos, amb tres sense interessos.


LIQUIDITAT


D'altra banda, també es recullen mesures de liquiditat. Atès que en les pròximes setmanes es produirà el venciment del termini de declaració i ingrés de determinades autoliquidacions, davant l'eventualitat que algunes empreses puguin tenir problemes de liquiditat per efectuar els ingressos corresponents, l'Agència Tributària va a adoptar les mesures operatives necessàries perquè les empreses amb problemes de tresoreria que vagin a acollir-se a les noves mesures de liquiditat puguin fer front als imports declarats en termini i no ingressats un cop accedeixin a les noves línies de liquiditat.


L'ampliació de terminis aprovada beneficia supòsits de procediments iniciats i no conclosos a la data d'entrada en vigor del decret, distingint, dins de cada procediment, aquells tràmits concrets que s'hagin iniciat abans de l'entrada en vigor, dels que s'inicien després. Per als tràmits iniciats abans, el termini s'amplia fins al 30 d'abril.


Per als comunicats després de l'entrada en vigor del decret, el termini s'estén fins al 20 de maig, tot i que es respectarà el termini que atorgui la norma general en el cas que sigui major.


No obstant, si el contribuent decideix no fer ús d'aquesta ampliació de termini i contesta abans, el tràmit es considera complert en aquest moment. Addicionalment, des de l'entrada en vigor del decret i fins al 30 d'abril no es procedirà en el procediment de constrenyiment a l'execució de garanties que recaiguin sobre immobles.


Per tal de no generar nous tràmits i continuar amb els procediments, en el cas de l'Agència Tributària el període comprès entre l'entrada en vigor de l'decret i el 30 d'abril s'exclou del còmput màxim de duració dels procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió tramitats per l'Agència Tributària i aquest període tampoc computarà a l'efecte dels terminis de caducitat i prescripció.


A més, i amb l'objectiu que tampoc es vegin perjudicats els crèdits tributaris vinculats amb el recurs de reposició i amb les reclamacions econòmic-administratives, les resolucions que posin fi a aquests recursos i reclamacions s'entendran notificades a efectes de terminis de prescripció si es acredita un intent de notificació entre l'entrada en vigor del decret i el 30 d'abril.


A més, entre la data d'entrada en vigor del decret i el 30 d'abril no s'iniciarà el termini per a interposar recursos o reclamacions economicoadministratives, ni per recórrer en via administrativa les pròpies resolucions en procediments economicoadministratius.


MESURES PER AFAVORIR L'OCUPACIÓ


Per ocupació, s'estableix que l'Administració compensarà a les empreses contractistes que han vist com el seu contracte amb el sector públic quedava automàticament suspès pel Covid-19 per les despeses salarials abonats durant el període de suspensió.


En els casos de contractes de serveis o subministraments de prestació successiva, com els menjadors escolars, l'Administració abonarà el contractista les despeses salarials que hagi abonat durant el termini en què no s'hagi pogut prestar el servei. Aquesta mesura incentiva les empreses adjudicatàries a mantenir l'ocupació i no acomiadar per la menor activitat derivada de l'emergència sanitària.


En els contractes de subministraments o serveis que no són de prestació successiva, l'Administració compensarà el contractista per l'abonament de les despeses salarials addicionals en què incorri com a conseqüència del Covid-19 fins a un límit del 10% del preu inicial del contracte. Aquest percentatge s'ampliarà al 15% en el cas dels contractes de concessió d'obres i de concessió de serveis.


D'altra banda, fonts gubernamenteales han explicat que es prioritzarà a les empreses sanitàries i centres hospitalaris en el pagament a proveïdors.


CADASTRE


Ja en l'àmbit de la Direcció General de Cadastre, s'amplia amb caràcter general, també fins al 30 d'abril, el termini de contestació als requeriments i sol·licituds d'informació formulats pel cadastre i que es trobin en termini de contestació a l'entrada en vigor d'aquest decret.


De la mateixa manera, els tràmits d'al·legacions o audiència comunicats a partir de l'entrada en vigor del decret poden ser atesos fins al 20 de maig, tot i que s'aplicarà el termini que atorgui la norma general en el cas que sigui major.


El decret també atén el potencial problema que sorgiria al despatx duaner per contagis amb el Covid-19 en unes o altres dependències i administracions de duanes i impostos especials.


Per evitar que aquesta eventual situació pogués arribar a afectar la cadena de subministraments de mercaderies procedents de països tercers ia la paralització d'exportacions, es preveu la possibilitat d'atorgar a titular del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'AEAT la capacitat per acordar que el despatx duaner sigui realitzat per qualsevol òrgan o funcionari de l'àrea de duanes.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari
No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH