dissabte, 24 de octubre de 2020

Educare XXI del grup INIPRO ha cobrat 13 milions d'euros per gestionar les escoles bressol de Viladecans

|


CatalunyaPress.- EDUCARE XXI pertany al grup INIPRO (Iniciatives i Programes) i per gestionar durant els darrers 7 anys totes les escoles bressol de Viladecans s'ha endossat la barbaritat de més de 13 milions d'euros de les butxaques dels ciutadans d'aquest municipi del Baix Llobregat davant la mirada impassible del seu alcalde, Carlos Ruiz.


El cas és que la història comença quan el 31 juliol 2008 finalitzaven els contractes de gestió de les Escoles Bressol de Viladecans. Per això, uns mesos abans, el 21 d'abril, la Junta de Govern de Viladecans, decidia aprovar l'expedient administratiu per a l'adjudicació mitjançant procediment obert i concurs d'aquesta concessió i aprovar els plec de clàusules administratives particulars de l'explotació de l'Escola Bressol " la Ginesta "," la Muntanyeta "," la Marina "i" la Pineda "per un import total de 1,9 milions d'euros anuals. Ho feia distribuït en quatre lots de prop de 450.000 euros cada un i amb càrrec als pressupostos de 2008, 2009, 2011 i 2012. És a dir un concurs per un període inicial de 4 anys, prorrogables anualment, sense que la vigència total del contracte, incloses les pròrrogues, pugui excedir dels 8 anys. És a dir, l'última pròrroga estaria a punt de caducar el juliol del 2016. Es tornarà a presentar la mateixa empresa?


El cas és que el juny del 2008, sent segon tinent d'alcalde de l'ajuntament en representació d'ICV-EUiA, David Massana, i tercer, Joaquin Guerrero responsable de les àrees d'Alcaldia i Economia es va aprovar l'adjudicació d'aquest contracte a l'empresa EDUCARE XXI SL, lligada a una vella coneguda dels nostres lectors, Iniciatives i Programes (Inipro) per un import anual total de 1.864.148,99 euros, que incloïa a més el servei de ludoteca de l'escola bressol la Marina.


Un any després, el 2 de juny de 2009 la junta de govern i com consta a l'acta 20/2009 de la mateixa, es van aprovar a favor de EDUCARE XXI SL una sèrie de factures per compra de material sota el concepte de "primera instal·lació "de l'Escola Bressol la Pineda i per import de 43.000 euros extra. Entre aquestes despeses es trobaven factures per la compra d'ordinadors a l'empresa Micromat de Viladecans, per import de 3.555,40 euros i d'aparells electrònics a l'empresa Calbet de 2.169 euros.


Aquest mateix any, però al desembre i sent ja primera tinent d'alcalde, la socialista, María Salmerón i segon tinent l'ecosocialista, David Massana i aplicant la clàusula 45 del plec administratiu, EDUCARE XXI SL va rebre en concepte de "prima per a la millora de la gestió "la quantitat de 3.364,96 euros addicionals a més dels 1,5 milions d'euros que ja havia rebut per gestionar les quatre escoles bressol de Viladecans. Ingressos que provenien dels serveis pagats per les famílies i l'aportació suportada per l'Ajuntament.


Un any i mig després de la concessió a EDUCARE XXI SL, el 20 de desembre de 2010 a una altra junta de gobie rn, presidida per l'alcalde, Carles Ruiz i en la qual es va fer una revisió dels preus anuals del contracte en atenció a la clàusula 19 de "revisió de preus". Mitjançant la mateixa es reconeix el dret de EDUCARE XXI SL a una revisió de preus en la concessió en funció de l'IPC estatal anual. Basant-se en una pujada des de l'àrea econòmica de l'Ajuntament de Viladecans es va acceptar una revisió a l'alça del contracte que va consistir en una pujada de 30.106 euros més, corresponent al 1,01615 de coeficient aplicat al cànon anual ia petició de la llavors tinent d'alcalde de l' àrea d'Economia i Gestió Interna, Maria Salmerón.


Al març del 2011 crida l'atenció que l'ajuntament li fes constar a EDUCARE XXI SL que havia de retornar un import de 19.464,34 euros per les aportacions realitzades de més a la llar d'infants La Ginesta i La Muntanyeta. I a més l'empresa va rebre un 10% de prima de gestió que aquell any va ascendir a la gran xifra de 60,30 euros, per la generació d'un ínfim superàvit anual.


Posteriorment, el 16 d'abril de 2011 i gràcies a l'informe favorable del departament d'Educació de l'Ajuntament de Viladecans en el qual s'afirmava que EDUCARE XXI SL havia complert correctament amb tot el que s'establia en les clàusules administratives del contracte i amb les justificacions "de els desviaments d'ingressos i despeses dels serveis efectivament realitzats "se li va pagar puntualment a l'empresa els serveis prestats afegint 1.555,14 euros per compensar l'excés d'aportacions avançades.


Durant aquest curs escolar el càlcul de la prima de gestió va ser del 0%, ja que es va donar un import negatiu en relació a la gestió de les llars d'infants que va ascendir a 2.230,93 euros. I és clar segons la clàusula 45, EDUCARE XXI, no tenia dret a rebre cap prima i tampoc a abonar res a l'Ajuntament per l'empitjorament de la gestió.


Al juliol del 2012 l'Ajuntament li va demanar una reducció en el cost total del contracte a l'empresa per un import de 31.099,50 euros, encara que per ampliació de 40 places a La Marina i La Ginesta el preu del contracte va tornar a quedar-se a la xifra de 1.894.970,31 euros. Totes dues coses al costat que el representant de l'empresa va renunciar a fer cap revisió de preus a l'alça durant la pròrroga del contracte, van suposar la prorrogació del contracte fins al 31 de juliol de 2013. És a dir per un any més i tenint com a responsable de vigilar el contracte a Rosa Gallardo, que com ja saben va ser ex apoderada de l'empresa mare de EDUCARE XXI SL, l'empresa Iniciatives i Programes (Inipro).


Al desembre de 2012 es va procedir al pagament de despeses de les llars d'infants on la gestió de EDUCARE XXI SL va ser pèssima donant-se uns resultats de 29.408,28 euros, per segon any consecutiu. Va haver-hi conseqüències per a Educare XXI?, cap.

Però 2013 va ser un any convuls per Educare XXI ja que es va produir l'acomiadament de la directora i diverses treballadores de l'Escola Bressol La Marina en estranyes circumstàncies que van portar als jutjats a Educare XXI i els titulars dels diaris, perquè qui substitueixo la directora era la neboda d'una regidora de l'Ajuntament encarregada de la dinamització de persones de la tercera edat, Josefa Miret Llauradó. A més de constatar que una altra de les persones contractades per EDUCARE XXI i que respon a les sigles de DP era filla d'un sergent de la Policia Local. En aquell moment EDUCARE XXI va mantenir un escrupolós silenci.


Silenci que també mantenia per aquest mateix any, 2013, Iniciatives i Programes SL (INIPRO) quan diversos mitjans de comunicació es van fer ressò d'una possible "contractació irregular almenys durant els anys 2011 i 2012 d'Iniciatives i Programes a Tarragona". En aquest moment va saltar a la palestra un vell conegut dels mitjans de comunicació Ricard Campà, administrador de Educare XXI i Iniciatives i Programes, qui va concórrer a les eleccions al Parlament de 1988 per la circumscripció de Lleida. Llavors va ser quan van sortir a la llum aquestes presumptes irregularitats en la contractació de Inipro que li va costar el lloc de treball al llavors gerent de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, Antonio Muñoz, que va presentar la seva "renúncia irrevocable a la presidenta de l'organisme".


Una cosa que és molt similar al que ha esdevingut a Viladecans, amb el primer tinent d'alcalde, Joaquim Guerrero, la setmana passada al personar-se la Guàrdia Civil tant en les dependències de l'Ajuntament com a la pròpia seu del PSC i la seu social de EDUCARE XXI que comparteix amb INIPRO.


Curiosament Iniciatives i Programes SL, una de les diverses empreses establertes com a grup a Viladecans i que compta amb Ricard Campà com a administrador comú, a més de gestionar les guarderies públiques d'aquest municipi del Baix Llobregat a través d'Educare XXI, com Iniciatives i Programes guanyar quatre concursos públics en 2013 a l'Ajuntament de Viladecans per un import total de 616.687,38 euros, basant-se projectes com ara: serveis de dinamització de Can Xic, serveis d'informació, conscienciació i orientació cívica comunitària, desenvolupament de diverses actuacions concretades en programes educatius de l'Ajuntament i serveis de prevenció de l'absentisme escolar per al curs 2013-2014. A més de aprobársele la segona pròrroga anual del contracte de les Escoles Bressol fins el 31 de juliol de 2014 i per un import anual de 1.894.970,31 euros exactament el mateix que a la primera pròrroga. Si es fixen, l'operació sempre es fa a la junta de govern, no en el ple.


Per sufragar que la Generalitat va deixar de finançar les Llars d'infants al març del 2014 la Junta de Govern va aprovar un increment de les tarifes en elles, que es mantindrien fins a juliol de 2015. Deixant el cost per a les famílies del servei escolar a 198,54 euros i el servei de menjador dels infants en 102,99 euros. Poc després, al juny de 2014 es va aprovar la tercera pròrroga del contracte a Educare XXI SL fins el 31 de juliol de 2015 i per un import de 1.894.970,31 euros. uns dies després el 28 de juliol de 2014 se li va concedir una prima per bona gestió a EDUCARE XXI de 1.277,53 euros.


Així que fent números, pel cap baix, des que en 2008 se li va concedir el concurs de guarderies a EDUCARE XXI i fins el 31 de juliol de 2015, les arques d'aquesta empresa només de la concessió de les quatre escoles bressol de Viladecans van ingressar ni més ni menys de més de 13 milions d'euros. Concretament 13.203.147 euros. Interessant, oi?


L'AJUNTAMENT DE VILADECANS VA PROMOCIONAR EL 2011 A L'EMPRESA INICIATIVES I PROGRAMES

El 2011 Can Calderón, l'espai de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Viladecans, i on Iniciatives i Programes prestava assessorament promocionant un video d'aquesta mateixa empresa posant-la com a bandera com a exemple en la gestió de serveis i projectes. Curiós o


             (Vídeo extret de la promoció d'Iniciatives i Programes a través del web de Can Calderón)


I ho va fer amb aquest suggerent text:

"Avui us volem parlar d'una empresa que es va fundar a Viladecans el 1990. Una empresa que va començar a treballar proposant programes d'àmbit social, dissenyant projectes culturals, duent a terme plans formatius per a persones en atur i col·lectius en risc d'exclusió, principalment desenvolupats amb les administracions locals.


I ara us estareu preguntant quant de temps va trigar a enfonsar-se una empresa la facturació principal depenia de les administracions públiques i que treballava en l'àmbit social i cultural. Doncs no. Sorprenentment i com pot sentir al vídeo, Iniciatives i Programes ha anat creixent fins a convertir-se en un grup empresarial que ha diversificat les seves activitats, que tenen en marxa 70 projectes en diferents àmbits a Catalunya i que mou més de 360 persones en els seus equips. El que no ha variat en aquests 23 anys de vida de l'empresa ha estat el seu compromís amb la societat que els envolta i per la qual treballen, ni els objectius i els valors que impregnen les seves actuacions: generarparticipació, millorar la convivència, motivar i donar oportunitats als joves i els menys afavorits i, en definitiva, afegir valors socials als projectes que duen a terme. El vídeo el va fer l'empresa quan va arribar a la majoria d'edat i li van posar un títol molt significatiu, amb un missatge que explica molt d'ells mateixos: "(+18) anys d'utopies concretes"

Dades de contacte
Direcció: Av. Roureda 63-65, Viladecans
Tel.: 93 637 21 nov
E-mail: iniciatives@inipro.es
Contacte: Ricard Campàs 


Sense comentarios

Escriu el teu comentari
No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH