No era el robot el que et treia la feina

Pablo Rodríguez Canfranc
Economista

1270295


Portem no poc temps alarmant-nos, fins a caure en l'atac de pànic, per les conseqüències de la innovació tecnològica actual sobre el mercat de treball. El discurs ortodox ens anuncia que els avenços en l'automatització i en la intel·ligència artificial estan destruint més llocs de treball dels que pugui estar creant la revolució digital, abocant a grans masses de treballadors, tant els més qualificats com els menys, a la desocupació i l'exclusió social.


Doncs bé, no tothom està d'acord amb aquesta versió tecnoapocalíptica del futur proper. Des de Washington, el think tank ETIF (Information Technology & Innovation Foundation) defensa, amb estadístiques i dades a la mà, que la destrucció d'ocupació actual no és especialment elevada, comparada amb altres èpoques de la història dels Estats Units. És més, l'informe en qüestió False Alarmism: Technological Disruption and the US Labor Market, 1850-2015 , nega que el ritme d'innovació tecnològica que vivim -que per a alguns és exponencial en comptes de lineal i que no ha tingut precedents-, sigui de cap manera especial comparat amb els dels anteriors 165 anys.


Els autors del treball, Robert D. Atkinson i John Wu, reconeixen que estem vivint una època de grans avenços tècnics (la telefonia mòbil, els cotxes autònoms, els drones o els descobriments en la bioquímica), però el ritme d'innovació és similar al dels últims 200 anys, en els quals hem conegut períodes de desplegament tecnològic tan robustos amb el d'ara. Tot i el que defineixen com "invencions icòniques", com l'electricitat, el motor d'explosió, l'ordinador o Internet, el canvi s'ha produït molt més lentament del que la gent pensa.


D'acord amb l'informe de ETIF, les transformacions del mercat laboral d'aquest segle que vivim, almenys als Estats Units que es considera un país representatiu del món industrialitzat, han estat inferiors als d'èpoques precedents. La ràtio de creació de nous llocs de treball i destrucció de llocs de treball tradicionals ha estat tan sols de 38% del que es va produir entre 1950 i 2000, i el 42% del registrat entre 1850 i 2000. És a dir, que en aquest breu període de menys de vint anys en què hem conegut l'esclat de la bombolla de les empreses puntcom, la Gran Recessió de 2007 i la digitalització de l'economia i la societat, el mercat de treball no s'ha vist ni la meitat de alterat que a la segona meitat del segle XX o que a la segona Revolució Industrial.


Si parlem de la destrucció absoluta de llocs de treball, el segle XX registre una mitjana per dècada de 5,9%, però entre 2000 i 2010 la xifra només va ser del 4,1%. Durant el segle passat l'ocupació era destruït a un ritme més gran que en aquest.


Què passa llavors amb l'ocupació actualment? Segons el parer dels autors de l'informe el problema de les economies actuals no és l'amenaça de la tecnologia sinó del baixíssim creixement de la productivitat, que d'acord amb l'informe en l'última dècada ha estat el menor en 75 anys. És per això que proposen que, en comptes de posar traves al desenvolupament tecnològic, els artífexs de les polítiques econòmiques han de buscar el mitjà d'elevar la productivitat.
Més autors

Opinadors